RSS

Saturday, April 23, 2011

AKHLAK RASULULLAH


 JUJUR
Berlaku benar dalam perbuatan dan tidak berdusta dalam perkataan. Rasulullah SAW bersabda , "Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantar kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menghantar ke syurga. Dan seseorang sentiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, yang akhirnya akan menghantar ke dalam neraka. Dan seseorang sentiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta ,: (HR Bukhari dan Muslim)

MALU
Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah malu dalam melakukan sebarang bentuk keburukan, Disamping itu merasai Allah sentiasa memerhati dan mengetahui setiap perlakuan hamba-hambanya . Apabila perasaan malu berada dalam sesuatu hal dan keadaan, ianya akan menambahkan baik semuanya.

DERMAWAN
Berinfaq dan bersedekah di jalan Allah dengan hati yang ikhlas, Allah hitung sebagai peinjaman yang akan dibayar dengan ganjaran berlipat kali ganda. Sepertimana maksud firman Allah , "Siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memeperolehi pahala yang banyak," (QS Al-Hadid : 11)

ADIL DAN SAKSAMA
Berlaku adil dalam semua keadaan dan terhadap semua manusia, merangkumi kawan dan lawan maupun orang-orang kafir. Ini bertepatan maksud firman Allah, "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil meskipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,".

MENEPATI JANJI
Hendaklah kamu menepati janji, sesungguhnya manusia iatu akan dipertanggungjawabkan tentang janjinya (QS Al-Israq : 34)

SABAR
Bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat dan bersabar menghadapi takdir Allah. Dengan bersabar seseorang akan menjadi orang yang baik dan sentiasa berbuat baik.

SALING BANTU-MEMBANTU
Dalam melakukan kebaikan dan taqwa sepertimana maksud firman Allah, "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,"

No comments:

Post a Comment